Adviesraad Sociaal Domein vergadert

Kaag en Braassem – De overlegvergadering Adviesraad Sociaal Domein vergadert dinsdag 6 februari om 19.30 uur in de raadzaal gemeentehuis in Roelofarendsveen. U wordt van harte uitgenodigd het overleg bij te wonen.

1.Opening
2. vaststellen definitieve agenda
3. Bespreking verslag + actiepuntenlijst overlegvergadering 12 december 2017
4. Bespreking verslag informatie- uitwisselingsvergadering 9 januari 2018
5. Bespreking Jaaroverzicht 2017
6. Nieuws uit het sociaal domein door Floris Schoonderwoerd/Judith van der Zwaan
7. Wat verder ter tafel komt ofwel rondvraag
8. Sluiting