Alzheimer café Kaag en Braassem/Nieuwkoop

Kaag en Braassem/Nieuwkoop – Het nieuwe seizoen van het Alzheimer café start op maandag 25 september in Rijnsaterwoude. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn op deze avond. Een deskundige verteld over wat er in het brein gebeurt en geeft praktische handreikingen bij veranderingen in relaties bij dementie.

Behalve een interessante spreekster komt, vieren wij deze avond ook dat het Alzheimercafé in Nederland 20 jaar bestaat.

Het maandelijkse Alzheimer café is voor mensen met dementie en hun geliefde, om in een ongedwongen sfeer lotgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Naast een ontmoetingsmoment is het Alzheimercafé ook een moment om geïnformeerd te worden over dementie. Het Alzheimercafé heeft daarom elke keer een ander thema.

Maandag 23 oktober Tijd: 19.30 – 21.30, inloop vanaf 19.00 uur

Locatie: ’t Trefpunt, S. van Drielstraat 4, 2435 XP Zevenhoven

Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.