De gemeenteraad neemt besluiten

Kaag en Braassem – De gemeenteraad vergadert maandagavond 10 april vanaf 19.30 uur over de onderstaande agendapunten. U wordt van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen in het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en berichten van verhindering

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Besluitenlijst besluitvormende raad 27 maart 2017

5 Lijst van ingekomen brieven en ingekomen collegebrieven

6 Toezeggingenlijst

7 Bekrachtiging geheimhouding

8 Locatiekeuze Extra Sociale woningbouw Hoogmade

9 Wijziging legesverordening 2017, tarief snelvaren

10 Invoering Diftar maatregelen betere afvalscheiding

11 Startnotitie (spoorboekje) participatietraject MRSV

12 Sluitinghttp:

Alle stukken zijn in te zien op: www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_4807.html