Pionieren in participatieland op 21 juni

Kaag en Braassem – De gemeenteraad van Kaag en Braassem nodigt iedereen uit voor de bijeenkomsten ‘Pionieren in Participatieland’.

Citaten uit ‘pionieren in participatieland’ Dalfsen/Synhaeve/Hoet 2017:

“Participatie gaat over samen denken, samen besluiten, samen doen en samen leren”

“Participatie is geen vrijblijvend thema, een zekere mate van participatie is noodzakelijk”

“De rol van de gemeenteraad onder druk: van het laatste woord naar het eerste woord”

“Elk vraagstuk en elke lokale gemeenschap, elk dorp, vraagt een eigen participatieve werkwijze”

Spreekt dit u aan, dan nodigt de raad u met plezier uit voor twee bijeenkomsten over participatie.

Woensdag 7 juni was de eerste bijeenkomst die in het teken stond van het verkennen van participatiemodel Stolk: ‘Samen denken, Samen  besluiten, Samen doen en Samen leren’, dat de gemeenteraad heeft gekozen als uitgangspunt voor participatie.

Woensdag 21 juni 19.30 uur is de tweede bijeenkomst  in de raadzaal. Dan gaan we samen aan de slag om een beleidskader te maken voor participatie. Welke kaders gelden bij participatie, wanneer welke vorm en welke onderwerpen lenen zich voor participatie of helemaal niet, hoe pakken we dat dan aan, welke kaders gelden daarbij?

De twee bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis in Roelofarendsveen, starten om 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in participatie en vooral in pionieren is van harte uitgenodigd.

Aanwezig zijn in ieder geval leden van de gemeenteraad, burgerleden, leden van het college van burgemeester en wethouders, ambtelijk specialisten en management en natuurlijk inwoners van Kaag en Braassem.

Graag vooraf en uiterlijk 4 juni aanmelden voor deze bijeenkomst via griffie@kaagenbraassem.nl.