Besluitvormende raad De Alkeburcht verplaatst naar 29 mei

Kaag en Braassem – Op 17 mei heeft het presidium/agendacommissie van de gemeenteraad in goed overleg besloten dat de besluitvormende raad over het onderwerp De Alkeburcht wordt verplaatst van woensdag 24 mei naar maandag 29 mei aanstaande.

De gemeenteraad hecht eraan dat er spoedig duidelijkheid komt over de Allkeburcht en het is gebleken dat er de 29e beduidend meer raadsleden aanwezig kunnen zijn dan op de 24e.

De gebruikers van de Alkeburcht, bij voorkeur weer een vertegenwoordiging daarvan, krijgen die avond gelegenheid in te spreken. Daarna zal de gemeenteraad besluiten of het collegebesluit in stand blijft.

De raad begint een uur eerder dwz om 18.30 en voor het gesprek over de Alkeburcht is een uur uitgetrokken dus maximaal tot 19.30 uur.

Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om in te spreken dan graag aanmelden via griffie@kaagenbraassem.nl