SSB

Stichting Streekomroep Braassemermeer (SSB) is door het Commissariaat voor de Media aangewezen als de lokale media-instelling voor de gemeente Kaag en Braassem. Het bestuur van Stichting Streekomroep Braassemermeer heeft als doel écht lokale media mogelijk te maken op radio, televisie en internet.

De vrijwilligers van KB Radio geven onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Streekomroep Braassemermeer invulling aan de behoefte naar lokale content.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Kees den Hollander (Voorzitter) en Jan Oerlemans (Secretariaat). U kunt het bestuur bereiken via mail of onderstaand postadres.

bestuur@kbradio.nl

Stichting Steekomroep Braassemermeer ( SSB )

Secr.: J. Oerlemans
Zuidschans 15
2377 AM Oude Wetering